Tønder Budo kai
Tønder Budo kai
Home | Profile | Active Topics | Members | Search | FAQ
Username:
Password:
Save Password
Forgot your Password?

 All Forums
 Jiu Jitsu
 Blandet
 Referat fra generalforsamlingen 2024
 New Topic  Reply to Topic
 Printer Friendly
Author  Topic Next Topic  

Holger
Forum Admin

Denmark
5152 Posts

Posted - 05 April 2024 :  23:30:35  Show Profile  Visit Holger's Homepage  Click to see Holger's MSN Messenger address  Reply with Quote
Referat af generalforsamling Tønder Budo Kai 3. April 2024

Dagsorden:

1. Valg af dirigent (Birger)
(Generalforsamlingen skal indvarsles skriftligt 14 dage før og er sket via Holdsport)

2. Formandens beretning 2024 (godkendt)
Tønder Budo Kai, som opstod i 1975 med judo og karate på programmet.
I 1985 tog Carsten initiativ til at starte jiu jitsu op med Carsten og undertegnede som eneste
tilbageblevne op igennem alle årene. I dag består Tønder Budo Kai kun af Jiu Jitsu.
Klubben har igennem alle årene haft mange dygtige og engagerede medlemmer, som har været
kendetegnet ved at være et sted i livet, hvor uddannelse, pardannelse, familiedannelse og karriere
har betydet lange pauser og for mange et ophør med træningen.

Idag lever klubben trods det i bedste velgående og har 31 aktive medlemmer fordelt på et børne-
og ungdomshold (10) og et voksenhold (21).

De frivillige trænere på børn-/ungdomsholdet og voksenholdet har og er afgørende for vores klubs
succes og udvikling. Vi skylder dem derfor en stor tak for deres indsats.
En særlig tak vil jeg rette til Carsten, som utrættelig har holdt klubben igang igennem alle årene.

3. Beretning ved kasserer. (godkendt)

4. Indkomne forslag. (Ingen)

5. Valg
Formand (lige år) Birger -genvalgt.
Kasserer (ulige år) Carsten ikke på valg.
Bestyrelsesmedlemmer (hvert år): Jytte, Tenella, Mogens -genvalgt.
Suppleant: Ditte -genvalgt.
Revisorer: Kirsten og Per -genvalgt.

6. Eventuelt
Drøftet indkøb af presenning til måtterne pga.friktion og mellemrum mellem måtterne.
Besluttet at bevare det nuværende underlag pga. prisen og tilpasse træningsøvelserne til
underlaget.
Drøftet udfordringer med trænerdækning på ungdomsholdet. Håbet er, at de unge, der er rykket
fra ungdoms- til voksenholdet, har lyst til at træde ind i trænerrollen.
Ref. BIJ
   Topic Next Topic  
 New Topic  Reply to Topic
 Printer Friendly
Jump To:
Tønder Budo kai © Tønder Budo kai Go To Top Of Page
siden blev genereret på 0.05 sekunder. Snitz Forums 2000